Garantia Juvenil

Aquest programa se divide en:

     GENE       Logo Ocupacion Juvenil


1. TLN Mobilicat PROMO.EU

Dirigit a

Joves de 18 a 29 anys que estiguin inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb alguna formació́ de grau mig o superior iniciada i amb poca o nul.la experiència laboral

Que estiguin motivats per fer una estada de 2-3 mesos a l’estranger realitzant pràctiques formatives no remunerades.

Actualment les destinacions inclouen Itàlia: Brescia; i Alemanya: Marburg i Pforzheim.

Places: 24 (tres grups de 8 joves)

Objectius

Tornar a la formació reglada i/o inserció laboral després d’haver tingut l’experiència de viure i treballar en un altre país entre 2-3 mesos i haver adquirit les competències professionals, lingüístiques i personals suficients per a la seva correcta entrada al mercat laboral dins del sector dels estudis de formació́ professional realitzats.

En què consisteix

Programa adreçat a joves que han iniciat un formació i que un cop acabada o deixada a mitges, no saben com continuar el seu procés d’inserció́ i/o capacitació́.

Es realitza en tres fases:

FASE 1: Probens s’encarrega de realitzar cursos de preparació lingüística, activitats culturals i un treball individual per definir el perfil professional, interessos, perspectives i possibilitats dels joves que viatgen a l’estranger, per un període de dos mesos

FASE 2: Estada pràctica-formativa a Itàlia o Alemanya per un període de 2-3 mesos

FASE 3: Seguiment dels joves durant dos mesos després de la seva tornada

L’horari de la majoria d’activitats es fan entre les 15-20 h, tot i que algunes reunions generals o entrevistes es poden fer al matí.

Pendent de la nova comvocatòria del 2017

Finançat per

soc_2l     GENE       Logo Ocupacion Juvenil

Col·laboracions

TLN Mobility2          logoTLgray       Arbeit_und_Bildung_Logo         logo qprints