Garantia Juvenil

Aquest programa es divideix en:

     GENE       Logo Ocupacion Juvenil


1. TLN Mobilicat PROMO.EU

Dirigit a

Joves de 18 a 29 anys que estiguin inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb alguna formació́ de grau mig o superior iniciada i amb poca o nul.la experiència laboral

Que estiguin motivats per fer una estada de 2 mesos a l’estranger realitzant pràctiques formatives no remunerades.

Actualment la destinació és la ciutat de Marburg a Alemanya.

Places: 5

Objectius

Tornar a la formació reglada i/o inserció laboral després d’haver tingut l’experiència de viure i treballar en un altre país durant 2 mesos i haver adquirit les competències professionals, lingüístiques i personals suficients per a la seva correcta entrada al mercat laboral dins del sector dels estudis de formació́ professional realitzats.

En què consisteix

Programa adreçat a joves que han iniciat un formació i que un cop acabada o deixada a mitges, no saben com continuar el seu procés d’inserció́ i/o capacitació́.

Es realitza en tres fases:

FASE 1: Probens s’encarrega de realitzar cursos de preparació lingüística, activitats culturals i un treball individual per definir el perfil professional, interessos, perspectives i possibilitats dels joves que viatgen a l’estranger, per un període de 3,5 mesos. La previsió d’inici és per al dia 15 de gener de 2018.

FASE 2: Estada pràctica-formativa a Alemanya per un període de 2 mesos. La previsió de l’estada és del 7 de maig a l’1 de juliol de 2018.

FASE 3: Seguiment dels joves durant dos mesos després de la seva tornada

L’horari de la majoria d’activitats es fan entre les 15-20 h, tot i que algunes reunions generals o entrevistes es poden fer al matí.

Finançat per

soc_2l     GENE       Logo Ocupacion Juvenil

Col·laboracions

TLN Mobility2                 Arbeit_und_Bildung_Logo