Missió, visió i valors

Missió

Som una entitat sense ànim de lucre del tercer sector i d’abast estatal, que treballa per a la inserció de persones amb dificultats socials, a partir dels nostres programes i serveis d’intervenció en els àmbits de formació, educació, ocupació, habitatge, assessorament jurídic, acollida i suport tècnic a altres organismes.

 

Visió

La nostra és una entitat d’àmbit estatal i d’acció social, que potencia el treball voluntari i que vol establir lligams de col·laboració en xarxa amb altres entitats i organismes del territori (a nivell local, estatal i internacional) per tal d’afavorir la integració dels més desfavorits i fer-se present com a entitat de referència en el camp social obtenint reconeixement per la seva qualitat, credibilitat i eficàcia.

Per això ens plantegem:

– Millorar el servei que oferim als nostres usuaris per assolir els objectius de servei i d’autonomia que ens havíem plantejat, optimitzant els recursos d’infraestructura, materials, econòmics i humans dels que disposem per tal de mantenir els nivells de qualitat i eficàcia necessàries.

– Conscienciar a les entitats públiques i administracions de diferents nivells de la seva necessària implicació en la transformació social i, per tant, en la conveniència de fer xarxa amb les entitats que treballem també per a la integració social dels col·lectius amb dificultats.

– Consolidar la presència de l’entitat en els territoris on actuem ja, tant a nivell d’infraestructures i com a referents vàlids en el treball de la integració social, així com la possibilitat d’iniciar projectes a territoris amb grups vulnerables, on ens consta que no s’està fent cap acció del mateix tipus.

– Millorar i cohesionar les relacions internes entre l’equip humà que conforma l’entitat, ja que estem creixent en nombre i cal vetllar perquè tothom entengui i comparteixi la filosofia, l’harmonia i el bon ambient en les nostres relacions quotidianes.

 

Valors

 • Il·lusió

  Força que ens mou a implicar-nos i fer la nostra feina amb entusiasme.

 • Comunicació

  És l’eina de relació personal que garanteix l’intercanvi d’informació i afavoreix el diàleg en un context on l’humor, l’empatia i la transparència siguin possibles .

 • Feina ben feta

  Treballant amb professionalitat, esdevenint eficaços, eficients i rigorosos, entenent que l’aprenentatge continu és el motor del nostre quefer diari.

 • Coherència

  Harmonia entre l’ideari de l’entitat i les accions que es desenvolupen.

 • Creativitat

  Capacitat de generar enfocaments innovadors davant situacions noves o conegudes, incorporant la gènesi d’idees i el seu desenvolupament.

 • Igualtat d’Oportunitats

  Contribuir mitjançant els nostres programes socials, a que les persones ateses a Probens tinguin les mateixes possibilitats d’accès als recursos.

 

Objetius Generals

– Facilitar la inserció social i laboral de persones desafavorides, amb una especial atenció a aquelles persones que no poden accedir en igualtat de condicions als recursos socials existents.

– Donar a aquestes persones respostes integrals i temporals a les seves necessitats, oferint-los els recursos suficients,  treballant i reforçant las competències i les habilitats que els hi permetin de fer front a la seva situació fins que esdevinguin autònoms,  cercant el compromís de la persona en el seu propi procés d’inserció.

– Assolir la implicació de les administracions i organismes amb competències en aquests temes com a resposta a les necessitats de la població de la qual en són responsables.

– Treballar en xarxa amb la resta d’entitats i agents socials tant locals, regionals, nacionals com europeus amb la finalitat de compartir aprenentatges, experiències i bones pràctiques connectant persones i idees per afrontar i buscar solucions a problemàtiques comunes.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies