Probens en Xifres

Dades econòmiques de Probens:

-Pressupost 2016

 

-Pressupost 2015

 

-Pressupost 2014

 

   Catalunya

 

   Mallorca

 

-Pressupost 2013

 

Execució del Pressupost Probens 2013 (pdf)

 

-Pressupost darrers 5 anys

 

Altres informacions econòmiques d’interès:

La nostra entitat compleix amb totes les obligacions amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social, així com amb les diferents administracions públiques que ens financen.

Estem donats d’alta de diferents IAE corresponents a les nostres delegacions i activitats més representatives, i tenim l’exempció d’IVA. Veure el certificat actualitzat.