Projecte Espai Socioeducatiu (ProInfància)

Dirigit a 

Nens i / o joves derivats de Serveis Socials, o bé dels col·legis on estan escolaritzats els nens i no obstant això també nens i nenes nouvinguts a la illa que necessiten d’un reforç escolar en els seus aprenentatges i / o un espai per treballar la seva adquisició i / o el reforç d’aquests aprenentatges per millorar els el seu rendiment escolar.

Objectiu

L’objectiu del projecte ESPAI SOCIOEDUCATIU és:

  • Formar als infants i joves entre els 6 i els 16 amb un alt absentisme escolar, a partir de la posada en funcionament d’un espai d’acollida i de reforç escolar.
  • Formar a joves mes grans de 16 anys que hagin abandonat l’educació reglada en àmbits laborals diversos
  • Acollir a joves extutelats per l’administració i treballar el desenvolupament i reforç de la seva autonomia mitjançant accions formatives i el seu acompanyament en el procés de transició al mon laboral.

 

En què consisteix

El projecte ESPAI SOCIOEDUCATIU es un projecte que es desenvolupa a Balears, concretament a la illa de Mallorca (acollint a infant i joves del municipi d’Inca i de la Mancomunitat de municipis d’es Raiguer)

Les actuacions que es desenvolupen al projecte són:

Mallorca (Inca)

  • Espai socioeducatiu de reforç escolar per a infants i joves
  • Suport psicològic a nens i les seves famílies

Durada

És un projecte desenvolupat l’any 2013 i que ha tingut continuïtat durant tot l’any 2014, 2015 i 2016.


ATENCIÓ PSICOTERAPÈUTICA PERSONAL I FAMILIAR

El servei és un complement al programa socioeducatiu. Aquest programa dóna atenció psicològica individual a infants i adolescents i assessorament familiar en situacions de pobresa i vulnerabilitat social.

La seva finalitat és fomentar una identitat coherent a l’edat i a l’entorn del nin o adolescent. L’atenció passa també per l’avaluació i suport de les necessitats vinculades al procés d’aprenentatge del nin.

La intervenció s’adapta a les necessitats específiques de cada nin i família, fomentant la implicació activa de la família, dotant-la d’habilitats i competències parentals i treballant coordinadament entre tots els professionals i institucions implicades.

Finançat per

Anexo 4 Folder CPI_webObra Social laCaixa