Balears

Julia Corrales

Julia Corrales García. Educadora Social

Coordinadora de la Delegació de Balears.

Diplomada en Educació Social per la Universitat de les Illes Balears i Especialista Universitari en Intervenció Socioeducativa de l’Educador Social en els Centres Educatius per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de les Illes Balears.

Inicia la seva experiència laboral el 2007 a Probens, ha desenvolupat la seva tasca professional a diversos projectes com el Socioeducatiu Alternatiu d’orientació laboral i formació de joves de 16 a 30 anys, el de Proinfància de reforç educatiu i activitats de lleure adreçat a menors en risc d’exclusió social de 8 a 13 anys, en projectes socioeducatius de formació en horticultura i habilitats socials per a joves de 16 a 25 amb dificultats de inserció laboral i altres problemàtiques, el Projecte d’escolarització combinada amb menors de 13 a 16 anys amb desfasament curricular significatiu i altres problemàtiques i Educadora de Medi Obert del Departament de Serveis Socials d’Inca.

 

 

Catalina de Arriba

 

Catalina de Arriba Cantallops. Psicòloga

Tècnica d’Inserció Sociolaboral

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona i Certificat d’Aptitud Pedagògica per la Universidad Complutense de Madrid. Postgrau en Psicologia Clínica i de la Salut per l’ISEP. Està acreditada en Psicòloga General Sanitària per la Conselleria de Sanitat del Govern Balear.

Diversa formació complementària i experiència en mediació sociolaboral. Ha participat en jornades de bones pràctiques i en seminaris de treball de interculturalitat i convivència. Té més de 15 anys d’experiència en atenció terapèutica i més de 10 anys en serveis sociocomunitaris.