Voluntariat

Si vols contruibuir amb Probens, aquests són els projectes en els que pots participar com a voluntari:

A Barcelona

  • Club de feina: atenció a les persones que fan servir aquest espai, aclarint els seus dubtes i consultes.
  • Espai d’internet: atenció a les persones que fan servir aquest espai, orientant-les en l’ús de l’ordinador.
  • Tallers de recerca de feina: suport als inseridors que organitzen i imparteixen aquests tallers.

A Mallorca (Inca)

  • Espai solidari: suport a les educadores que treballen amb infants que necessiten reforç escolar.

Requisits i normativa dels voluntaris:

  1. Tenir més de 18 anys.
  2. Disposar d’un mínim d’hores setmanals o mensuals, acordades en l’entrevista inicial.
  3. Preparar i acordar un pla de voluntariat amb la persona responsable del voluntariat de l’entitat, on s’especifica un període de prova per a ambdues parts.

Informació addicional:

Probens dóna d’alta una assegurança d’accident i responsabilitat civil per als voluntaris, per tota la durada del voluntariat, renovable anualment.

Els voluntaris estan convidats a participar en les diferents activitats de l’entitat, així com tallers formatius, xerrades o altres esdeveniments que s’organitzin al llarg de la seva participació en l’entitat.

Completa el següent formulari i comparteix-nos el teu interès:

Nom*

Cognom*

Email*

Telèfon*

Data de naixement*

Adreça*

Missatge

*He llegit i accepto les Condicions Legals, Privadesa i Drets.

Moltes gràcies!