És un servei adreçat a persones nouvingudes a la nostra comunitat que procedents d’un procés migratori s’han instal·lat a Mallorca. En el servei també s’acull a persones que tot i residir des de fa temps a Mallorca, la crisis econòmica actual les ha col·locat en una situació força precària.

En el SERVEI D’ACOLLIDA DE PROBENS MALLORCA es desenvolupen accions d’assessorament, orientació, acompanyament a persones residents a Inca i/o als municipis propers (Sa Pobla, Lloseta) vers els diferents recursos existents en aquests territoris en els àmbits de:

  • Sanitat
  • Educació reglada
  • Formació bàsica i instrumental
  • Gestions administratives
  • Gestions administratives de caràcter online
  • Treball i la formació laboral
  • Serveis socials i assistencials
  • Assessorament jurídic

Tanmateix també es fan en el SERVEI D’ACOLLIDA DE PROBENS accions de mediació davant organismes públics, de l’administració o d’altres entitats que gestionen equipaments socials d’acollida.

D’altra banda, en el SERVEI D’ACOLLIDA DE PROBENS també es realitzen accions de formació relacionades amb el coneixement dels recursos existents en l’entorn i amb l’adquisició de competències necessàries per a la realització i gestió de tràmits administratius online.


Dirección General de Migraciones Fondo Europeo para la integración

Ajuntament_Inca_color