És un servei adreçat a persones nouvingudes que procedents d’un procés migratori s’han instal·lat fa relativament poc al nostre país. En el servei també s’acull a persones que tot i residir des de fa força temps a Catalunya la situació de crisis econòmica actual les ha col·locat en una situació força precària.

En el SERVEI D’ACOLLIDA DE PROBENS es desenvolupen accions d’assessorament, orientació, acompanyament a persones residents a Barcelona i/o a l’àrea metropolitana vers diferents recursos existents al territori en els àmbits de:

  • Sanitat
  • Educació reglada
  • Formació bàsica i instrumental
  • Gestions administratives
  • Gestions administratives de caràcter online
  • Treball i la formació laboral
  • Serveis socials i assistencials
  • Assessorament jurídic

Tanmateix també es fan en el SERVEI D’ACOLLIDA DE PROBENS accions de mediació davant organismes públics, de l’administració o d’altres entitats que gestionen equipaments socials d’acollida.

D’altra banda, en el SERVEI D’ACOLLIDA DE PROBENS també es realitzen tallers de formació relacionats amb el coneixement dels recursos existents en l’entorn i l’adquisició de competències relacionades amb la realització i gestió de tràmits administratius online.


 

Dirección General de Migraciones Fondo Europeo para la integración Ajuntament de BarcelonaDB Area Atencio a les Persones quadrat 201