QUÈ FEM? >

Arrels
INTERVENCIO SOCIOEDUCATIVA I D’ATENCIO A FAMILIES

Projecte d’intervenció socioeducativa i d’atenció a famílies. La nostra actuació es basa en un model integral per donar resposta a les necessitats personals, familiars i psicosocials dels menors i les seves famílies.

Aquest projecte sorgeix no només com una proposta per evitar l’extensió de determinades situacions de desavantatge social, sinó també com a proposta preventiva i educativa, per desenvolupar competències personals-socials en els/les participants, millorar la qualitat de les seves relacions personals i familiars, i compensar les seves necessitats.

S’han desenvolupat accions per a la millora de les competències parentals i formació per conèixer les etapes evolutives dels fills i filles; atenció psicoterapèutica tant individual com familiar; orientació, assessorament i acompanyament a les famílies en diferents àmbits com sanitat, formació/educació, habitatge, gestions administratives, etc.; s’ha creat un espai de trobada familiar per tal d’ampliar la xarxa de suport entre les famílies; activitats comunitàries; tallers i/o activitats d’oci amb els/les menors per millorar les habilitats socials.

L’objectiu general d’aquest projecte és acompanyar a les famílies en el seu projecte de vida, partint dels seus propis recursos i fortaleses, atenent les seves necessitats i demandes, facilitant instruments que serveixen per augmentar dia a dia el benestar i qualitat de vida de cada un dels seus membres.

Amb el suport i la col·laboració de:

Coneix els projectes
Descobreix quins projectes estem duent a terme actualment

Ves-hi