PROBENS va participar, el 26 de maig,  a l’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS), de la qual és membre. Enguany, i tal i com es va decidir a l’assemblea anterior, s’han realitzat assemblees a cada territori per garantir una major participació i també una major representativitat de les entitats federades, ja que a l’assemblea anterior només hi van participar 25 entitats de les més de 200 federades.

A destacar sobretot, el tancament en negatiu del pressupost del 2014, per dues raons principals: l’elevada despesa del Market Place i la disminució dels ingressos previstos inicialment. També cal remarcar l’aprovació d’un augment de quotes que afecta al 2015 i 2016, per tal de disposar d’ingressos no dependents de l’administració pública i per poder tenir també més liquidesa. D’altra banda, es va presentar també una bona anàlisi de l’impacte social que la feina dels voluntaris de les entitats federades suposa, i que traduïda econòmicament puja més de 250.000 €.