Dirigit a 

– Persones amb demandes dins de l’àmbit del dret d’estrangeria i moviments migratoris.

– Persones que vulguin contractar a persones migrades.

– Tècnics i professionals d’altres entitats que veuen en el seu dia a dia la necessitat de coneixement de determinada normativa en aquesta matèria pel desenvolupament del seu propi treball.

Objectius

Els objectius són:

  1. Apropar la llei d’estrangeria i altra legislació aplicable als usuaris interessats d’una manera intel·ligible, així com altres agents implicats en qualsevol procés d’acolliment i inclusió d’aquestes persones.
  2. Afavorir l’estabilitat jurídica de les persones immigrades que viuen al nostre país, mitjançant accions d’informació, orientació i assessorament legal.
  3. Aconseguir l’adquisició d’unes eines i informació que facilitin i reforcin l’autonomia de les persones i que permetin l’accés a l’Administració sense més obstacles afegits.

Què fem

Acollir la persona que es posa en contacte amb l’entitat amb una demanda concreta en l’àmbit del dret d’estrangeria i moviments migratoris, avaluar la demanda, i si es determina que la demanda pot ser assumida pel nostre servei, informem a l’usuari dels tràmits i gestions que caldrà fer i del / els possible/s resultats que es poden donar.


Fondo Europeo para la integración                           Dirección General de Migraciones

Institut Catalá d      treball_h2             Ajuntament de Barcelona