Probens va participar com a membre, al Plenari del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona celebrat al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona el dilluns 26 de gener.

En la sessió es va fer un resum de totes les actuacions que s’han fet durant el 2014 i el que està previst fer en ens anys vinents. Tot i que s’ha avançat en alguns aspectes, encara hi ha molta feina per endavant.

Un tema important que es va tractar en aquest consell va ser el conveni amb la Taula del Tercer Sector per gestionar un parc de 200 habitatges privats destinats a lloguer social.

consell_habitatge_web