És un curs d’alfabetització digital adreçat a 30 persones adultes del barri del Raval (Ciutat Vella) en edat laboral i en situació d’atur i amb fortes mancances en l’àmbit competencial en allò que fa referència a l’ús de les TIC.

L’objectiu principal d’aquest curs és l’assoliment de competències digitals suficients que permetin l’autonomia en l’ús de les tecnologies digitals, principalment en relació amb la recerca de feina a la xarxa, augmentant les oportunitats de trobar una feina.

El curs consta d’una  fase on es desenvoluparà un curs intensiu de 40 hores d’alfabetització digital en l’ús de les TIC, a partir d’accions formatives presencials.

I una  fase on es desenvoluparan 5 píndoles formatives presencials de competències transversals lligades a la recerca de feina, cada taller té una durada de 3 hores.

  • Taller 1: Redacció i gestió eficaç del CV
  • Taller 2: Entrevista de Treball: entrevista presencial i entrevista en línea
  • Taller 3: Canals de Recerca de Feina a Internet webs generalistes i específiques
  • Taller 4: Elements de comunicació i imatge personal. Comunicació positiva
  • Taller 5: El mercat laboral proper

El curs s’adreça a un total de 30 persones veïnes del Raval, de les quals un mínim de 18 seran dones (60%) i un mínim de 22 seran persones migrants no comunitàries (72%).

Cada curs presencial va adreçat a un màxim de 6 persones.

Des de Gener fins al Juny de 2022 es faran els cursos presencials.

Per a més informació contacta’ns a insercio@probens.org o trucant al 626141644.