QUÈ FEM? >

En Femení
EN FEMENÍ: MIRADES EN LA DIVERSITAT

El principal contingut del projecte és promoure accions positives que facilitin l’apoderament de les dones migrades víctimes de violència de gènere, per garantir la igualtat d’expectatives i oportunitats que els hi permetin desenvolupar el seu potencial i construir el seu projecte vital de manera autònoma i lliure.
Aquest projecte es realitzarà mitjançant un acompanyament individual i personalitzat, atenent a les necessitats i trajectòria de cada dona. Les activitats es desenvolupen a través de tutories individuals i dinàmiques grupals, treballant els següents àmbits clau: l’apoderament personal, la xarxa de suport i orientació laboral.

L’objectiu general és desenvolupar l’apoderament i l’autonomia de 20 dones participants mitjançant l’acompanyament individual i grupal, a través de diferents línies d’actuació:

A) Apoderament femení i rescat competencial amb perspectiva de gènere.

Objectius:

1.Contextualitzar les participants en els processos de socialització de gènere.

2.Desenvolupar l’apoderament femení: treballar introspecció, autoestima, autopercepció i capacitat individual a través del rescat competencial.

3.Cohesionar el grup a través de compartir experiències i fomentar el suport mutu de les participants.

B) Inclusió social i procés d’acollida.

Objectius:

1.Facilitar l’acollida de les dones migrades en relació a l’entorn: acollida lingüística i coneixement de recursos.

2. Oferir acompanyament jurídic en matèria d’estrangeria per tal de garantir l’estabilitat jurídica i administrativa necessària per poder accedir al mercat laboral i als recursos existents en igualtat de condicions

3. Treballar la cohesió grupal i afavorir la xarxa de contactes de les persones participants mitjançant la posada en joc d’habilitats interpersonals i socials.

C) Inserció laboral i millora de l’ocupabilitat

Objectius:

1. Treballar els interessos professionals i la identificació del treball com a quelcom que va més enllà d’una necessitat econòmica, com una eina per fomentar l’autonomia i la realització personal.

2. Entendre el mercat de treball, les seves dinàmiques i característiques i com accedir-hi.

3. Proposar canvis de millora en els projectes professionals i personals a través de treballar l’apoderament.

Amb el suport i la col·laboració de:

Coneix els projectes
Descobreix quins projectes estem duent a terme actualment

Ves-hi