QUÈ FEM? >

En Femení
EN FEMENÍ: MIRADES EN LA DIVERSITAT

El principal contingut del projecte és promoure accions positives que facilitin l’apoderament de les dones migrades víctimes de violència de gènere, per garantir la igualtat d’expectatives i oportunitats que els hi permetin desenvolupar el seu potencial i construir el seu projecte vital de manera autònoma i lliure.
Aquest projecte es realitzarà mitjançant un acompanyament individual i personalitzat, atenent a les necessitats i trajectòria de cada dona. Les activitats es desenvolupen a través de tutories individuals i dinàmiques grupals, treballant els següents àmbits clau: l’apoderament personal, la xarxa de suport i orientació laboral.
Aquest any 2021 hem rebut també un ajut des de la Fundació Autònoma Solidària de la UAB, per tal de crear una guia metodològica de treball amb aquest col·lectiu de dones, que serveixi per a millorar la feina de les persones que les acompanyem, i també per a sensibilitzar a la població en general, fer-les visibles i empoderar-les per a que siguin elles mateixes les que construeixin el seu futur.

També durem a terme una sèrie de tallers-dinàmiques per a treballar diferents aspectes que puguin interessar a les dones que hi participin, començaran a partir de setembre

L’objectiu general és desenvolupar l’apoderament i l’autonomia de 20 dones participants mitjançant l’acompanyament individual i grupal, a través de diferents línies d’actuació:

A) Apoderament femení i rescat competencial amb perspectiva de gènere.

Objectius:

1.Contextualitzar les participants en els processos de socialització de gènere.

2.Desenvolupar l’apoderament femení: treballar introspecció, autoestima, autopercepció i capacitat individual a través del rescat competencial.

3.Cohesionar el grup a través de compartir experiències i fomentar el suport mutu de les participants.

B) Inclusió social i procés d’acollida.

Objectius:

1.Facilitar l’acollida de les dones migrades en relació a l’entorn: acollida lingüística i coneixement de recursos.

2. Oferir acompanyament jurídic en matèria d’estrangeria per tal de garantir l’estabilitat jurídica i administrativa necessària per poder accedir al mercat laboral i als recursos existents en igualtat de condicions

3. Treballar la cohesió grupal i afavorir la xarxa de contactes de les persones participants mitjançant la posada en joc d’habilitats interpersonals i socials.

C) Inserció laboral i millora de l’ocupabilitat

Objectius:

1. Treballar els interessos professionals i la identificació del treball com a quelcom que va més enllà d’una necessitat econòmica, com una eina per fomentar l’autonomia i la realització personal.

2. Entendre el mercat de treball, les seves dinàmiques i característiques i com accedir-hi.

3. Proposar canvis de millora en els projectes professionals i personals a través de treballar l’apoderament.

Amb el suport i la col·laboració de:

Coneix els projectes
Descobreix quins projectes estem duent a terme actualment

Ves-hi