Els socis de Probens són l’essència de l’entitat de tal manera que cada soci contribueix en la mesura de les seves possibilitats i del seu temps en el creixement i bon funcionament de l’entitat.

En l’actualitat Probens compta amb 37 socis.

Ser soci de Probens suposa manifestar una voluntat de contribuir al futur de l’entitat, no només econòmicament sinó també amb las vostres experiències.

El soci, mitjançant la seva participació en l’assemblea general, incideix en el funcionament de l’entitat, en l’aprovació dels comptes i en el nomenament de la junta directiva.

Cada soci contribueix amb una quota anual de 20 euros.

Pots contactar-nos al correu probens@probens.org o al telèfon 93 441 41 05 i et contactarem per donar-te la benvinguda i coordinar la teva aportació. Moltes gràcies i benvingut/da!