Dirigit a 

Usuaris que han estat atesos en el Servei d’Inserció Laboral en demanda d’ocupació.

Objectiu 

Realitzar accions formatives de caràcter laboral dirigides a la millora de les competències transversals bàsiques per millorar el perfil professional, la empleabilidad de la persona i accedir més fàcilment al mercat laboral.

Què fem 

Els cursos de formació laboral estan orientats a l’alfabetització digital que va des dels conceptes bàsics en l’ús de l’ordinador, fins a ús d’internet i eines de social media.

Dirección General de MigracionesFondo Europeo para la integraciónFondo Social Europeo

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

 departament dempresa i ocupacio_h3Obra Social laCaixa