TLN Mobilicat PROMO.EU3

 

Projecte de mobilitat europea per a 25 joves inscrits a Garantia Juvenil i demandants d’ocupació, entre 18-29 anys, que tinguin l’ESO finalitzada i que hagin iniciat altres estudis, encara que no el hagin finalitzat, o bé, si ho han fet, que no hagin tingut una experiència laboral en el sector. Està finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

L’objectiu és que els joves participants puguin elaborar un projecte professional en el que es contempli l’estada en un país europeu, per tal de desenvolupar les competències necessàries per a poder inserir-se a la tornada al mercat laboral, o bé, tornar al sistema educatiu.

El projecte té tres fases:

Fase I: Preparació pedagògica (accions grupals, activitats d’apropament cultural), tutories individualitzades i aprenentatge de la llengua del país d’acollida (120h de classe).

Fase II: Estada de 12 setmanes a diferents països europeus:

  • Del 29 d’abril al 22 de juliol: Brescia (Itàlia). 5 joves. Organització d’acollida: Cooperativa Tempo Libero.
  • Del 20 de maig al 11 d’agost: Pforzheim (Alemanya). 5 joves. Organització d’acollida: Q-Prints Services.
  • Del 27 de maig al 18 d’agost: Marburg (Alemanya). 5 joves. Organització d’acollida: Arbeit und Bildung e.V.
  • Del 7 de juliol al 30 de setembre: Acqui Terme (Itàlia). 3 joves. Organització d’acollida: Crescere Insieme.

Durant les 12 setmanes es fan pràctiques en empreses del sector més adient per a cada jove, a més de 50 h de reforç d’idioma i activitats culturals per a conèixer el país.

Fase III: Després de l’estada fora, es realitzen dos mesos més de seguiment dels joves, aprofitant la seva experiència per a orientar la seva inserció laboral o el seu retorn als estudis.

El programa es va iniciar el 15/11/2018 amb diferents accions informatives i finalitzarà el 15/10/2019 amb el retorn de l’últim grup.

Finançat per

soc_2l     GENE       Logo Ocupacion Juvenil

Col·laboracions

TLN Mobility2