PROBENS es va crear el 23 de desembre de 1983, amb un grup de professionals (funcionaris d’ajuntaments, membres de sindicats, petites empreses, professionals liberals), que compartien inquietuds socials. Va ser així com es va crear una entitat d’àmbit estatal, en el registre d’associacions del Ministeri de l’Interior. Podeu consultar l’acta de constitució.

La finalitat de l’associació va ser de facilitar la inserció laboral de les persones desfavorides en general, a través de la millora de la seva formació, la dinamització de projectes d’auto-ocupació i la creació d’empreses, així com la potenciació de zones geogràfiques en regressió econòmica a través de projectes de viabilitat que es dissenyaven i s’implantaven des de la pròpia associació.

A principis dels anys noranta, la greu situació d’atur, va facilitar a Probens amb ajudes per part de l’administració per formar les persones que es quedaven sense feina per tal de re-orientar-les cap a altres oficis dins del sector que coneixien, fins i tot , incentivant l’acostament a altres sectors que oferissin més possibilitats.

A poc a poc vam anar observant la tendència de manca de recursos i altres mesures a col·lectius d’exclusió social que per les seves característiques, tenien encara més dificultat per accedir a aquests recursos: dones amb càrregues familiars, persones amb alguna discapacitat, joves amb poca formació i sobretot, el col·lectiu d’immigrants que a partir de 1994 va tenir un pes important en els programes de l’organització.

Això va obligar a evolucionar els projectes en el que participàvem, tendint a ser el més integrals possibles ja que les necessitats que ens plantejaven els nous usuaris no es podien cobrir únicament des de la formació ocupacional. Calia entrar de ple en temes d’orientació general, informació, assessorament, formació molt més bàsica, acompanyament en gestions de recerca de feina o d’entrada en altres circuits socials (no únicament laborals) i tocar temes relacionats amb l’habitatge, la salut, la cultura; que influïen en l’ànim de la persona que inicialment només venia a buscar feina, però que estava bloquejada per altres situacions més greus que li preocupaven en aquell moment.

Actualment, els nostres projectes intenten cobrir aquestes necessitats i ofereixen una atenció global, de manera que les persones que s’adrecin a nosaltres puguin tenir al seu abast la informació imprescindible per moure per la ciutat o el barri on estan ubicats, en les mateixes condicions que les altres persones que conformen la realitat social en què vivim.

Aspectes Jurídics

Els Estatuts actuals descriuen el funcionament general de la nostra associació: hi ha una assemblea de socis que escullen una Junta Directiva que marca les directrius de l’entitat, que són executades per l’equip directiu i la resta de professionals.

Tenim àmbit estatal, treballem en general amb els col·lectius més desfavorits, amb especial atenció a joves, dones, persones immigrades i persones grans, i per dur a terme els nostres fins podem realitzar diferents tipus d’activitats, des d’accions directes amb els usuaris (orientació, formació, assessorament) com també publicacions, treballs de recerca, col·laboració amb administracions i altres entitats, etc.

Ens regim per tant, per la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març de 2002 de “Derecho de asociación” estatal.

Actualment, no existeixen documents interns addicionals pel que fa al funcionament general de l’entitat.