QUÈ FEM? >

IRPF – Joves en Acció
JOVES EN ACCIÓ (IRPF CATALUNYA)

Es tracta d’un projecte de preparació per al mercat laboral, acompanyament i orientació sociolaboral per a persones joves aturades d’entre 16 i 29 anys en situació de vulnerabilitat social, enfocat a millorar les seves possibilitats d’incorporació al mercat laboral i d’inclusió al seu entorn social en general. Els objectius principals del projecte són incrementar les seves possibilitats reals d’inserció al món laboral, millorar el seu coneixement de l’entorn productiu i sociolaboral, i facilitar-los l’accés a una integració inclusiva al seu entorn social més proper. Per a l’assoliment d’aquests objectius es contemplen diferents accions tant individualitzades com grupals al voltant dels següents àmbits o àrees d’intervenció, tot entenent que aquestes intervencions permeten fer un procés d’acompanyament el més integral possible per assolir el desenvolupament autònom del jove i la seva autosuficiència futura.

Les accions d’acompanyament es desenvoluparan en tres àmbits d’intervenció diferents:

a) L’àmbit de la acompanyament al/la jove en els seus processos de formació bàsica per a la millora de les competències bàsiques per a la seva inserció sociolaborals (aprenentatge i/o reforç del català, del castellà) de formació de caràcter instrumental (alfabetització digital i/o reforç en l´Ús i gestió de les TIC) i formació laboral i instrumental i de desenvolupament de competències transversals.

b) L’acompanyament del jove en els seus processos d’inserció laboral i de recerca de feina, tot reforçant aspectes com:

– l’ autoconeixement, la comunicació, el rescat competencial i la millora de les competències i habilitats sociolaborals.
– les pràctiques laborals en empreses de diferents sectors, segons els itineraris pactats per a cada persona.
– les activitats de coneixement de l’entorn social, productiu i de reforçament del paper social del jove.

c) L’àmbit de l’acompanyament jurídic en matèria d’estrangeria feina per tal de garantir l’estabilitat jurídica i administrativa necessària per poder accedir al mercat laboral i als recursos existents en igualtat de condicions, així com l’exercici efectiu dels seus drets, especialment en els casos dels joves titulars només d’una autorització de residència. Es desenvoluparan actuacions lligades a gestions que afecten als/les joves relacionades amb la seva situació administrativa. Pensem que vora un 80% dels joves usuaris del programa poden ser d’origen estranger i en conseqüència potencials beneficiaris del programa en aquest àmbit d’intervenció.

Amb el suport i la col·laboració de:

Coneix els projectes
Descobreix quins projectes estem duent a terme actualment

Ves-hi