“Les Veus de PROBENS”
Vol ser un petit tast informal de les  vivències de Persones que ambla seva voluntat i treball volen donar
resposta als problemes d’unes altres Persones que formen part també de la nostra societat, siguin i vinguin d’on vinguin.