El passat dia 8 de setembre, es va convocar a  totes les entitats socis de Catalunya a una reunió per a explicar les diferents accions que des del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, es pensen dur a terme d’aquí a l’any 2020, en col·laboració amb les entitats del territori. Totes les convocatòries sortiran a finals d’aquest mes o principis d’octubre, i les accions s’hauran de començar dins d’aquest any 2015. És una bona oportunitat per a les nostres entitats i les accions més innovadores que puguem dur a terme i pe als joves que puguin inscriure’s a la base de dades del programa.

Malauradament, hi ha una part dels nostres joves, els que només tenen permís de residència sense autorització per treballar, que es queden fora d’aquest programa, i, per tant, sense cap recurs per a formar-se o fer unes pràctiques laborals. Aquesta qüestió ja s’ha parlat amb els responsables del programa i fins i tot s’ha elevat a consulta europea a través d’un eurodiputat, arran d’un treball fet entre els federacions ECAS i FEPA, en el que hi ha col·laborat la nostra advocada Isabel Carmona.