El 8 d’abril es va participar a Madrid, a la reunió informativa del FAMI, el Fons d’Asil, Migració i Integració, que substitueix el FEI, i els fons de retorn voluntari i per refugiats, que han estat vigents el en període 207-2013.

Aquesta és una bona notícia, ja que alguns dels projectes que desenvolupa Probens només tenien finançament fins al 30 de juny d’enguany.

Amb aquesta nova línia, es podran presentar noves propostes per al segon semestre de l’any, i per tant, poder seguir atenent a les persones d’aquests projectes.