Nova etapa projecte Proinfància de l’Obra Social La Caixa

 

Durat els dies 15-16 i 17 de maig, a l’espai Caixa Fòrum de Saragossa, s’ha desenvolupat una trobada formativa de les persones que coordinen o coordinaran durant el proper curs, els projectes Proinfància de diferents CCAA. PROBENS porta la coordinació d’una part d’aquest projecte a Inca. A través de les activitats incloses en el projecte, molts infants  en risc d’exclusió social i les seves famílies poden accedir a recursos de reforç escolar i suport psicològic, per a millorar la seva integració social en l’entorn escolar i familiar.”