USUARIS/IES ATESOS/ES  EN ELS DIFERENTS SERVEIS DE PROBENS MALLORCA

TOTAL USUARIS ATESOS 566

USUARIS SERVEIS MALLORCA 2014

 

PERFIL ESTADÍSTIC DE LES PERSONES ATESES A LA DELEGACIÓ DE MALLORCA L’ANY 2014

PERFIL ESTADISTIC USUARIS INCA 2014