Dirigit a 

Joves de diferents nacionalitats que han estat tutelats per la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència). Són joves que al acomplir la majoria d’edat poden accedir a aquest recurs per tal de ser acollits i acompanyats en el seu procés de desenvolupament autònom i preparar la seva emancipació amb majors garanties d’èxit.

Objectiu

Treballar el desenvolupament i reforçar l’autonomia dels joves extutelats, mitjançant accions de acompanyament en els àmbits formatiu, laboral, jurídic i emocional per tal d’afavorir al seu procés d’integració en la nostra societat.

En què consisteix

Consisteix en la gestió de dos pisos de tres i quatre places respectivament gestionats sota la fórmula de pis compartido cono soporte educativo. Probens gestiona dos pisos ubicats a la ciutat de Barcelona.

La seva estada en el pis pot durar fins a 2 anys, tot i que l’estada es pot allargar més temps en funció de diversos factors i canvis socials.

En aquests pisos la presència de l’educador/a és més espaiada. Es realitza un seguiment pactat amb els joves que s’adapta als seus horaris i disponibilitat.

Probens considera necessari contemplar aquest projecte des d’una perspectiva integral, oferint eines i assessorament específic en els diferents àmbits d’intervenció (accés a un habitatge amb valor educatiu, assessorament jurídic, mitjans de vida, cerca de formació a mesura, accions d’orientació laboral i cerca d’ocupació). A més d’acompanyar-los i orientar-los en les necessitats pròpies del seu procés intern, com són l’adquisició de nous hàbits, l’autoconeixement, la gestió emocional i la canalització del seu temps lliure.

Durada

Aquest programa té vigència des de l’any 2001 i cada any es prorroga.

Finançat per

   treball_h2