El Consell Municipal d’Immigració de Barcelona i la Xarxa d’Acollida i Acompanyament, han aprovat el document “Les 67 propostes del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona” per afavorir la inclusió de les persones immigrades dins el marc de la Llei d’estrangeria, al que Probens s’ha adherit.

Aquest document, elaborat per diferents juristes de les entitats del CMIB i de la Comissió d’Estrangeria del Col·legi d’Advocats de Barcelona, té com a objectiu donar criteris interpretatius per aplicar la norma de manera que solucioni les problemàtiques derivades de la Llei d’estrangeria, per tal que no sigui només sancionadora sinó que possibiliti i promogui una unitat de criteri en la seva interpretació.