QUE FEM? >

Programa ORIENTA

L’orientació per a l’ocupació esdevé un element central de les polítiques d’ocupació en un mercat de treball i context socioeconòmic en constant transformació i incertesa; es considera que l’orientació és un procés que ha de ser constant al llarg de la vida perquè permet a les persones desenvolupar-se com a individus i ciutadans en totes les seves dimensions i fomenta la seva inclusió i l’equitat social.

– Per a què?

Per acompanyar, millorar l’ocupabilitat i facilitar la inserció de les persones demandants d’ocupació mitjançant accions d’orientació per a l’ocupació, coneixement de l’entorn productiu i prospecció del mercat de treball.

– A qui s‚atén el programa?

A qualsevol persona que estigui a l’atur o estigui treballant però vulgui estar en recerca de feina per millorar la seva situació. Els requisits per accedir son els següents:

· Ser major de 16 anys

· Tenir actualitzada la demanda d’atur amb el SOC

· Tenir NIE

– Com s‘als participants del programa?

Es realitza un diagnòstic inicial amb la persona que es dirigeix al servei. Es decideixen els passos a donar per a què la persona millori la seva ocupabilitat. Es poden realitzar tutories individuals però també accions grupals per preparar tot allò que la persona necessiti millorar de cara a realitzar una recerca de feina més acurada.

– Quant dura aquest acompanyament?

El procés no té una temporalització fixada. Depèn de cada cas i del que s’estableix a la primera tutoria de diagnòstic.

– En quin model teòric es basa aquesta figura?

El model d’intervenció està basat en el model de treball per competències. Aquest model pretén evaluar i dientificar aquelles competències professionals i transversals que la persona poseeix per tal de potenciar el seu perfil, però també millorar aquelles competències que la persona necesita per facilitar la seva entrada al mercat laboral.

Amb el suport i la col·laboració de:

Coneix els projectes
Descobreix quins projectes estem duent a terme actualment

Ves-hi