És un projecte finançat pel Fons Social Europeu i pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i adreçat a empreses que acullen o que potencialment poden acollir treballadors estrangers d’origen extracomunitari en els seus equips de treball.

El projecte GESTIÓ DE LA DIVERSITAT és desenvolupa a Catalunya (acollint bàsicament a persones de Barcelona ciutat i Àrea Metropolitana) i a Balears, concretament a l’illa de Mallorca (acollint a persones del municipi d’Inca i dels municipis que formen la  Mancomunitat d’Es Raiguer .

L’Objectiu del projecte és, mitjançant la tasca realitzada per un equip multidisciplinar format per un prospector, una jurista social especialitzada en estrangeria i un mediador,  gestionar la diversitat present en les empreses  i oferir una sèrie de serveis:

  • Tràmits legals relacionats amb estrangeria
  • Formació especialitzada sobre interculturalitat i la diversitat cultural present a Catalunya i Mallorca
  • Formació en estrangeria adreçada a comandaments mitjos i intermitjos
  • Borsa de treball, intermediació laboral i gestió de la Integració del treballador estranger en la seva nova empresa

És un projecte actualment en desenvolupament que ha tingut continuïtat a Catalunya i Mallorca durant tot l’any 2015


Dirección General de Migraciones    Fondo Social Europeo