Projecte Espai Socioeducatiu PROINFÀNCIA

Dirigit a

Nens i / o joves derivats de Serveis Socials, o bé dels col·legis on estan escolaritzats, així com també nens i nenes nouvinguts a l’illa que necessiten d’un reforç escolar en els seus aprenentatges i / o un espai per treballar la seva adquisició i / o el reforç d’aquests aprenentatges per millorar el seu rendiment escolar.

Objectiu

L’objectiu del projecte ESPAI SOCIOEDUCATIU és:

Formar als infants i joves entre els 6 i els 16 amb un alt absentisme escolar, a partir de la posada en funcionament d’un espai d’acollida i de reforç escolar.

Formar a joves més grans de 16 anys, que hagin abandonat l’educació reglada, en àmbits laborals diversos.

En què consisteix?

El projecte ESPAI SOCIOEDUCATIU es un projecte que es desenvolupa a Balears, concretament a l’illa de Mallorca (acollint a infant i joves del municipi d’Inca, i de les Mancomunitat de municipis d’es Raiguer i Nord)

Les actuacions que es desenvolupen al projecte són:

Mallorca (Inca)

Espai socioeducatiu de reforç escolar per a infants i joves

Suport psicològic a nens i les seves famílies

Durada

És un projecte que es desenvolupa des de l’any 2013 i que ha tingut continuïtat des de llavors, incloent diferents projectes i finançaments, fins a dia d’avui.

ATENCIÓ PSICOTERAPÈUTICA PERSONAL I FAMILIAR

El servei és un complement al projecte socioeducatiu. Aquest programa dóna atenció psicològica individual a infants i adolescents i assessorament familiar en situacions de pobresa i vulnerabilitat social.

La seva finalitat és fomentar una identitat coherent a l’edat i a l’entorn del nin o adolescent. L’atenció passa també per l’avaluació i suport de les necessitats vinculades al procés d’aprenentatge del nin.

La intervenció s’adapta a les necessitats específiques de cada nin i família, fomentant la implicació activa de la família, dotant-la d’habilitats i competències parentals i treballant coordinadament entre tots els professionals i institucions implicades.

Finançat per

Anexo 4 Folder CPI_webObra Social laCaixa