PROGRAMES EUROPEUS

La nostra entitat fa més de 20 anys que pertany a la Xarxa europea REIN (Réseau Européenne pour l’Insertion des personnes défavorisées)  i tenim una àmplia experiència en el desenvolupament de projectes d’àmbit europeu, generalment adreçats a reforçar els nostres diferents serveis amb l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques, per tal de transferir la nostra experiència i aprendre també de les metodologies i maneres de fer dels nostres socis internacionals.

En aquests projectes europeus hi participen prioritàriament els nostres tècnics i professionals, tot i que també hi ha la possibilitat de que voluntaris o usuaris hi puguin prendre part directament. Tot l’aprenentatge que realitzem té una repercussió directa en la qualitat i eficàcia dels nostres serveis.

Durant el 2019, hem estat involucrats en els següents projectes i experiències internacionals:

Projecte ORAPLHA: Probens és l’entitat coordinadora d’aquest projecte europeu, que s’emmarca en la iniciativa ERASMUS+ KA2, a partir d’una idea que va sorgir de la Comissió de Formació de la Coordinadora de la Llengua de Barcelona (ara ACOF). L’associació d’aprenentatge està formada per cinc socis més: ACEFIR de Girona, la UAB, BOIE de Polònia, Tempo Libero d’Itàlia i UNNA Kolleg d’Alemanya. El projecte consisteix en intercanviar informació sobre les metodologies d’aprenentatge de segones llengües per a persones analfabetes, incidint en aquelles que puguin alfabetitzar i ensenyar la llengua oral al mateix temps. Ens consta que hi ha molt poques experiències en aquest sentit, i això és un dels ingredients que fan d’aquest projecte una proposta molt atractiva per la UE. El projecte va començar al novembre del 2017 i s’allargarà fins l’agost de 2020. Els productes intel·lectuals que es preveu obtenir són una guia didàctica per a treballar aquestes metodologies i un curs online de formació de formadors, també en aquest àmbit. A més a més, al 2018 i 2019 s’han dut a terme dos workshops internacionals a Itàlia i Polònia respectivament, on professionals i voluntaris d’entitats de Barcelona han pogut participar i aportar la seva experiència. A finals de juny o principis de juliol de 2020 està previst celebrar la conferència final del projecte aquí a Barcelona, per a presentar els resultats del projecte.

Projecte MM50+: Probens és sòcia d’aquest petit projecte dins de la iniciativa ERASMUS+. Els coordinadors del projecte són la gent de BOIE (Polònia) i juntament amb els socis PID d’Holanda, hem elaborat una sèrie de material audiovisual sobre les metodologies de motivació cap a la formació i la inserció social i laboral que els professionals fan servir per a treballar amb usuaris majors de 50 anys, que han de retornar al mercat laboral després de temps sense estar actius. El projecte va començar a l’octubre del 2017 i ha finalitzat al juliol de 2019. Durant el mes d’octubre de 2019 està previst fer  “l’estrena” del material audiovisual, al mateix temps en els diferents països participants.

Projecte “Gestió del canvi social entre adults que participen de l’educació no formal”: Aquest projecte és un petit projecte de mobilitat de l’equip tècnic i directiu de l’entitat (KA1 Mobilitat en l’educació d’adults) per tal de participar en diferents accions formatives a nivell europeu. L’objectiu és que les persones que treballem a l’entitat puguem tenir una experiència internacional, que ens permeti obrir mires i realitzar un aprenentatge i intercanvi amb d’altres professionals d’altres països, per tal de millorar el nostre bagatge i, per tant, millorar també la qualitat de la nostra atenció diària. Es va iniciar al setembre de 2018, i en total, 6 persones de PROBENS han participat en dos formacions diferents, realitzades a Xipre i Polònia. Durant el mes de juliol d’enguany, i per tancar el projecte, es va fer una reunió d’avaluació a Polònia.

Projecte Peer-Act sobre turisme accessible: El coordinador d’aquest projecte és l’entitat VSBI d’Erfurt (Alemanya) amb una àmplia experiència de treball amb persones amb discapacitat. L’objectiu del projecte és el de fer més accessibles les destinacions, equipaments i activitats turístiques, partint de l’experiència de les persones amb algun tipus de discapacitat com a experts a l’hora de parlar de les necessitats i limitacions que es troben quan viatgen. El projecte inclou una formació entre pars, és a dir, entre persones del col·lectiu, per tal d’intercanviar les seves experiències i elaborar un contingut que serveixi per a sensibilitzar i formar, al mateix temps, a les empreses dedicades al turisme, de cara a millorar l’accessibilitat dels seus serveis. Així mateix, després d’aquest projecte, es preveu que s’estableixin punts d’assessorament en aquesta matèria a les seus dels socis participants. Durant l’any 2019 ha tingut lloc la segona reunió transnacional a Croàcia al mes de maig, i també es durà a terme del 4-10 de novembre la primera formació a Erfurt (Alemanya). Els socis del projecte provenen d’Alemanya, Croàcia, Hongria, Itàlia i Catalunya.

Oralpha_LOGO