És un projecte finançat pel Fons Social Europeu i pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social adreçat a persones immigrants extracomunitàries que estiguin en un procés de recerca o millora de feina i que tinguin una residència legal a l’estat espanyol.

En l’actualitat el projecte Protagonistas de nuestro Proceso de Inserció Laboral  es desenvolupa a Catalunya (acollint bàsicament a persones de Barcelona ciutat i Àrea Metropolitana) i a Balears, concretament a la illa de Mallorca (acollint persones del municipi d’Inca i dels municipis que formen la Mancomunitat d’Es Raiguer.

L’objectiu del projecte es el d’afavorir la inserció laboral de les persones immigrants a partir del desenvolupament dins del projecte d’una sèrie d’actuacions:

 • Entrevistes d’acollida
 • Tutories d’acompanyament a la recerca de feina
 • Accions grupals per a adquirir competències bàsiques, instrumentals i de caràcter transversal lligades a la millora de la ocupabilitat de la persona
 • Cursos de Formació laboral d’Alfabetització Digital i Informàtica Bàsica
 • Posada en funcionament d’un Club de Feina obert a les persones usuàries del programa que estan cercant feina
 • Posada en funcionament d’un Espai Obert de Recerca de Feina per Internet a l’abast dels usuaris/es del programa.
 • Gestió d’una Borsa de Treball amb ofertes de feina
 • Tallers de recerca activa de feina
 • Suport jurídic en relació a la realització de gestions administratives lligades a la residencia legal dels usuaris/es del programa.
 • Orientació, assessorament i acompanyament en relació a l’accés a recursos socials, educatius, formatius, d’assistència social.
 • Acompanyament en la realització de gestions administratives (presencials i on line) relacionades amb la recerca de feina.

A més es busca::

 • Potenciar l’accés al mercat de treball en igualtat de condicions de les persones d’origen immigrant
 • Sensibilitzar les empreses i els seus gestors, i tanmateix també administracions públiques sobre la potencialitat de les persones immigrants que estan cercant feina, si les mateixes tenen al seu abast tots els recursos i mitjans possibles.

A Barcelona, aquest és un Projecte que es desenvolupa amb continuïtat des de l’any 2007 i que va tenir continuïtat fins a 31 de desembre de 2015.

A Mallorca, el Projecte es va iniciar l’any 2013 i el mateix ha tingut continuïtat l’any 2014 i 2015.


 

Dirección General de Migraciones Fondo Social Europeo