La prospecció del mercat laboral és una eina bàsica per a la inserció laboral de les persones que en situació d’atur s’adrecen a Probens.

El/la tècnic/a que realitza les funcions de prospecció laboral, analitza el mercat de treball i tria els sectors i empreses als quals poden accedir els usuaris dels serveis d’inserció i orientació laboral, segons el seu bagatge competencial i segons les seves potencialitats.

Dirigit a 

-Usuaris que han estat atesos en el Servei d’Inserció Laboral en demanda d’ocupació

-Empreses que ofereixen la possibilitat d’incorporar usuaris del servei d’inserció laboral als seus equips de treball i que reben els serveis de Probens en matèria de reclutament, selecció de personal i / o consultoria jurídica.

Objectiu

Establir relacions de cooperació i col·laboració amb empreses que puguin generar ofertes de treball adaptades als perfils característic dels usuaris del servei d’inserció laboral de Probens i convertir-se en una font d’ocupació per a aquestes persones.

Oferir serveis de reclutament, selecció de personal i consultoria jurídica en matèria laboral i d’estrangeria, com un servei complementaris per a les empreses col·laboradores de Probens en aquest àmbit de la Prospecció per reforçar la col·laboració amb les mateixes i fidelizarlas.

Què fem 

Entrevistes individuals, avaluacions dels perfils laborals dels usuaris que es trobin acollits als programes que desenvolupem. Es contacten a les empreses en processos de reclutament i es realitza una anàlisi per trobar un enllaç entre els perfils que expliquem i les ofertes de treball disponibles.

En ser contractat l’usuari, es realitza un procés de seguiment i continuïtat amb la finalitat de fidelizar.