FINANÇAMENT DEL PROGRAMA

Subvenció del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS) i del Fons Social Europeu (FSE) per un valor total de  61.037,54

Convocatòria de subvencions del Regim General del MEYSS corresponent a l’any 2013 i execució del 2014

EXECUCIÓ DEL PROGRAMA

El programa Protagonistas de nuestro proceso de inserción laboral es desenvolupa a l’àmbit territorial de Mallorca (Inca) i a Catalunya (Barcelona)

la distribució del finançament del programa en els dos territoris on s’ha desenvolupat ha estat:

  • a Barcelona: 50.000 €
  • a Mallorca: 11.037,54 €

OBJECTIUS DEL PROGRAMA

Nombre de persones a atendre:

a Barcelona:

a Mallorca:

 

RESULTATS GLOBALS

Nombre final de persones ateses:

a Barcelona:

a Mallorca: