Probens va participar el 12 de gener en el Seminari internacional d’innovació social organitzat per ECAS amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. En aquesta sessió vam convidar a dos experts alemanys que són socis en els projectes europeus de Probens des de fa 20 anys: Dieter Schulze d’INIBIA, que va intervenir en l’àrea d’educació i Gerlind Jackle de Praxis, que va parlar sobre el projecte de mobilitat internacional IDA.

La jornada va ser molt interessant perquè els cinc experts convidats van exposar bones pràctiques dels seus projectes i entitats, algunes d’elles amb possibilitats de ser replicades a casa nostra, com és el cas del projecte IDA, que ha donat peu a la iniciativa TLN Mobilicat per a donar l’oportunitat a joves catalans de fer una estada a l’estranger per aprendre la llengua i fer pràctiques en empreses, tot desenvolupant les competències adients per a fer aquest procés.