Atès que la realitat dels joves estrangers és una preocupació comuna de les entitats que són membres d’ECAS i FEPA de les què PROBENS en forma part, es va participar en una jornada de treball organitzada per ambdues federacions per estudiar el marc normatiu i jurídic relacionat amb els i les joves d’origen estranger, tant des del punt de vista de les seves situacions administratives a nivell d’autoritzacions de residència i/o treball, com de les condicions d’accés al nou Programa de Garantia Juvenil.

Després de detectar els obstacles que dificulten, la incorporació al mercat laboral i la participació a accions formatives d’aquest col·lectiu, realitzem una dinàmica amb tots els participants on es recullen possibles accions per treballar i millorar l’accés d’aquest joves al món formatiu i laboral.