Probens va participar en el seminari POCTEFA 2014-2020 de llançament de l’Interreg V-A Espanya-França-Andorra, que es va realitzar el 31 de setembre a Saragossa. Les sessions van ser molt interessants i amb una elevada participació amb més de 600 inscrits. La majoria dels assistents ja tenien experiència en l’edició anterior del programa, però també hi havia altres organitzacions, com ara Probens, que hi va participar per trobar possibles socis interessats tant en aquesta línia com per altres possibles col·laboracions.

Una de les línies del POCTEFA és la de millorar la inserció laboral de les persones que viuen en aquests territoris d’ambdós costats dels Pirineus, i que és on Probens podria tenir-hi un paper rellevant. La primera convocatòria va acabar a finals d’octubre però se n’obrirà una altra a la primavera.