Els serveis que duem a terme en Probens Baleares són:

Inserció Socio Laboral

Dirigit a persones que es troben en situació de desocupació i desitgen ser acompanyades en el seu procés de cerca d’ocupació i millora de la seva empleabilidad.
Llegir més

Joves

El seu objectiu és l’emancipació de joves extutelados derivats per la DGAIA a través de pisos de suport i acompanyament soci educatiu.
LLegir més

Servei Soci-Educatiu a la Infància

Espai d’acompanyament a nens/as i joves i a les seves famílies, per afavorir el seu procés d’integració social i aprenentatge.
Llegir més

Assessoria Jurídica

Acompanyament jurídic en l’àmbit del dret de l’estrangeria i els moviments migratoris dirigit a persones, empreses, comerços i entitats socials.
Llegir més