Els serveis que duem a terme en Probens Catalunya són:

Inserció Socio Laboral

Dirigit a persones que es troben en situació de desocupació i desitgen ser acompanyades en el seu procés de cerca d’ocupació i millora de la seva empleabilidad.
Llegir més

Joves

El seu objectiu és l’emancipació de joves extutelados derivats per la DGAIA a través de pisos de suport i acompanyament soci educatiu.

Llegir més

Programes Europeus

Experiències d’intercanvi per a la millora de competències soci laborals. I col·laboracions amb entitats europees per desenvolupar bones pràctiques i noves eines d’intervenció.

Llegir més

Assessorament Jurídic

Acompanyament jurídic en l’àmbit del dret de l’estrangeria i els moviments migratoris dirigit a persones, empreses, comerços i entitats socials.
Llegir més

Formació Tècnica

Accions formatives dirigides a professionals i dictades pels tècnics responsables en Probens i altres formadors experts.
Llegir més

Servei a Empreses

Col·laborem amb empreses, comerços i entitats socials amb necessitats de selecció de personal i assessoria jurídica en material laboral i d’estrangeria.
Llegir més