Dirigit a

Joves en edat laboral residents a Inca i municipis dels voltants que han abandonant l’educació reglada i tenen grans dificultats per accedir al món laboral.

 

Objectius

Aquest projecte contempla la creació d’un hort i l’aprenentatge de nocions bàsiques en horticultura, mitjançant la metodología de L’ITINERARI PERSONAL D’INSERCIÓ LABORAL treballem l’adquisició i/o millora de competències personals, coneixements i d’habilitats socials i personals que fomentin l’interés cap a una formació reglada o no reglada.

La presa de contacte en un entorn de treball, amb la intervenció diària dels professionals, fomenta el respecte al medi ambient, els valors, actituds i/o habilitats socials bàsiques com la convivència, la responsabilitat, l’autonomia, la solidaritat, el treball cooperatiu i els hàbits d’ordre.

 

Què fem

Des de Probens es realitza un acompanyament del jove en els aspectes relacionats amb la recerca de feina, la realització d’accions formatives bàsiques o instrumentals, la recerca de una formació laboral més especialitzada o gestions de caràcter jurídic. Així es posa a disposició del jove tot els recursos necessaris per treballar la seva autonomia: borsa de treball, formació bàsica, formació ocupacional i assessorament en aspectes jurídics.

 

 


Dirección General de MigracionesFondo Social EuropeoAjuntament_Inca_color