Amb els socis europeus de les entitats Social Enterprise Europe del Regne Unit, i BOIE de Polònia., vam visitar la Fundació Mercè Fonatnilles i l’Associació Solidança. Les dues entitats europees estan interessades en conèixer els diferents models d’empreses socials i empreses d’inserció que existeixen al nostre país, ja que els models, el tipus de finançament i les lleis que les regulen, són força diferents entre els dos països

La  directora tècnica de la Fundació Mercè Fontanilles, Pepa Arqué, va fer una explicació sobre la seva organització i les entitats socials a Catalunya. L’endemà es va visitar l’Associació Solidança on les responsables de l’entitat ens van explicar i ensenyar les instal·lacions i la metodologia de treball que desenvolupen.

Potser serà el començament d’una col·laboració en temes europeus, si aconseguim trobar les línies de finançament més adients per a futures idees de projectes.