Dins del programa europeu ERASMUS + tenim aprovat el projecte ORALPHA, que hem iniciat a nivell local amb la posada en marxa de dos grups focals, per a treballar amb persones que fan servir materials i metodologies d’alfabetització, i aprofundir en el seu ús i eficàcia, incidint també en els perfils d’usuaris amb els que es treballa, condicions dels espais on es desenvolupen les classes i els perfils i experiència prèvia dels formadors que els utilitzen. Aquests grups es van realitzar el passat 28 de febrer, en horari de matí i tarda, amb la participació d’un total de 13 professionals i voluntaris. Amb la informació que s’ha compartit en aquest grups focals, es redactarà un informe, que recollirà també els resultats dels grups focals d’altres organitzacions sòcies del projecte, i es debatrà a la formació internacional que es realitzarà a principis de juliol a Itàlia, també en el marc del projecte ORALPHA.

ORALPHA1 ORALPHA2