QUÈ FEM? >

Pisos d’autonòmia per Joves
PISOS COMPARTITS PER JOVES EXTUTELATS

Aquí a PROBENS tenim pisos compartits per joves extutelats amb suport educatiu. Treballem junts per poder donar l’acompanyament que necessiten les joves. Junts pactem quan ens veiem, de quins temes ens agradaria parlar i cap a on vol orientar la seva vida. Podem treballar de tot el que sigui necessari, inclòs de temes jurídics d’estrangeria, o cerca de formació o ocupació.

El moment vital dels joves està marcat per les decisions que van prenent, a treves de les quals van teixint el seu propi destí (formació, inserció laboral, auto coneixement, etc…). Per aquest motiu es fa necessari posar al seu abast, un acompanyament individualitzat profund i proper, que els ajudi a discernir de forma més beneficiosa i positiva els seus objectius, cercant que siguin capaços d’assolir un major grau d’autonomia i maduresa personal.

Els participants d’aquest projecte estan derivats directament de l’ASJTET de la DGAIA, Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia – l’autoritat que els havia tutelat, (enllaç) i tenen entre 18 – 21 anys. Tenim un total d’11 places en tres pisos entre Barcelona ciutat i L’Hospitalet de Llobregat.

Com ho fem?

Posant al seu abast un habitatge amb contingut educatiu, on a traves de l’acompanyament individualitzat i continuo d’una/un educadora/or, el jove comenci a dissenyar i transitar per les diferents etapes del seu “pla de treball personal” que el vagi duent a l’assoliment de la seva futura autonomia.

Les activitats que realitzem conjuntament son tutories individuals, accions amb els companys del pis, visitar llocs de feina o pràctiques… Per a que us podeu fer una idea de com és, us presentem aquí una sèrie de fotos i vídeos dels últims anys:

Amb el suport i la col·laboració de:

Coneix els projectes
Descobreix quins projectes estem duent a terme actualment

Ves-hi