Probens en estadístiques

El recorregut d’una entitat durant 40 anys, acumula un munt d’informació, d’accions, de serveis, xifres, estadístiques, persones que hi han col.laborat, persones que s’han atès, etc. que s’han de poder donar a conèixer perquè si no se sap, no compta. Per a nosaltres potser és més important la visita d’una persona que va estar en un servei nostre fa temps, i que passa a saludar i a dir-nos que està molt contenta del que va fer amb nosaltres a Probens, això li dóna valor a la nostra feina, … però entenem que per altres organismes que també n’hi han de donar, aquests documents que us presentem són molt importants. “No n’hi ha prou en fer coses importants i necessàries … també s’han d’explicar”

Comptes clars,
actuacions transparents

Coneix els projectes
Descobreix quins projectes estem duent a terme actualment

Ves-hi

Arxiu i Transparència

Aquí trobaràs els comptes anuals, auditories, actes d’assemblea, resolucions, projectes aprovats, temes legals, lleis, certificat de qualitat, informe de LOPD, memories..

Vam iniciar el procés de certificació en qualitat, com un dilema entre l’obligatorietat i la practicitat, i vam tenir molta sort de comptar amb persones assessores que ens van fer descobrir una manera d’organitzar la nostra entitat i de recollir una série d’informació, que no només ens van fer adonar de la molt bona feina que fem, sinó que amb la informació que anàvem recopilant podem millorar molt els nostres serveis, i per tant créixer com a entitat i com a professionals.

Per sort la norma ISO: 2001 i altres certificacions de qualitat han anat evolucionant, i hores d’ara, l’estratègia de l’entitat o empresa es troba en el centre d’anàlisi i planificació del que fem, per tal de mesurar-ne la qualitat. Això ens porta a plantejar-nos de manera diferent el pla estratègic de l’entitat. A finals d’aquest any farem 37 anys de recorregut, final també d’un any molt dur per totes les conseqüències de la COVID-19, que no s’acaben aquí. Però un desig intern de renovació, em porta a pensar en anar desenvolupant una estratègia d’entitat que dibuixi el PROBENS del 2023, quan acomplim 40 anys!!

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure informació recollit en Article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular de domini web és Associació per a l’Estudi i Promoció del Benestar Social (d’ara endavant Probens), amb domicili a aquests efectes en Carrer Sant Rafael, 10 nombre de N.I.F.: G-60378056 inscrita en el Registre Nacional d’Associacions Grup 1 Secció 1 Nombre Nacional 52.695. Correu electrònic de contacte: probens@probens.org del lloc web.

2. USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de Probens atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL

www.probens.org proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a Probens o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que anés necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable,

comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Probens ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los para (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Probens , dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-los, o manipular els seus missatges. Probens es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Probens no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES

Probens compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vés-la per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a probens@probens.org, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau.

Així mateix, Probens informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Probens per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Probens o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Probens. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Probens. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de Probens.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Probens no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS

Probens es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

8. ENLLAÇOS

En el cas que en www.probens.org es disposessin enllaços o hipervínculos feia altres llocs d’Internet, Probens no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas

Probens no assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i

constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervínculos o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D’EXCLUSIÓ

Probens es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10. GENERALITATS

Probens perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Probens podrà modificar a qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins a degudament publicades. que siguin modificades per unes altres.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Probens i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.[:]

Condicions legals – Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, els textos, de les imatges i de la resta de continguts inclosos en aquest web ha de comportar el previ i exprés consentiment per escrit de Asociación Para el Estudio y Promoción del Bienestar Social. Queden expressament prohibides, en tots els casos, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, manipulació, i qualsevol altra forma d’utilització, de tot o part d’aquest web o qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit de Asociación Para el Estudio y Promoción del Bienestar Social. Aquest web pot contenir enllaços a pàgines externes de les quals Asociación Para el Estudio y Promoción del Bienestar Social no es responsabilitza ni dels continguts ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb aquests llocs. Asociación Para el Estudio y Promoción del Bienestar Social pot modificar sense previ avís les característiques i les especificacions dels seus serveis, així com qualsevol altra informació aquí recollida, i no està subjecta a cap garantia de cap tipus. D’altra banda, Asociación Para el Estudio y Promoción del Bienestar Social no és responsable de cap dany directe o indirecte que pugui ocasionar l’exactitud, veracitat o exhaustivitat de la informació, o l’ús que se’n pugui fer. L’accés a aquest web, no dota l’usuari de llicència o autorització per utilitzar, més enllà de l’ús estrictament personal, de cap contingut, informació o servei existent en el web ni sobre cap dret que hi estigui relacionat, especialment els de propietat intel·lectual i industrial.

Privadesa – Les dades facilitades pels usuaris podran quedar recollides en fitxers automatitzats, el responsable dels quals és Asociación Para el Estudio y Promoción del Bienestar Social (Sant Rafael, 10 local esquerra 08001 Barcelona), amb el CIF G60378056 i la finalitat dels quals és només de suport a les persones de contacte. Els interessats podran exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada amb el nom, cognoms i DNI, amb les instruccions precises per a aquest efecte a l’adreça abans indicada o al correu electrònic probens@probens.org. La tramesa dels formularis inclosos en el web implicarà el consentiment exprés de l’usuari per tal que Asociación Para el Estudio y Promoción del Bienestar Social faci les cessions de les dades de caràcter personal de l’usuari a totes les persones que siguin necessàries per dur a terme les finalitats del fitxer automatitzat. Qualsevol informació, idea o material, de qualsevol tipus, que sigui remès a Asociación Para el Estudio y Promoción del Bienestar Social per l’usuari serà considerat públic i no confidencial, i podrà ser utilitzat lliurement per Asociación Para el Estudio y Promoción del Bienestar Social.

Drets – El copyright i els drets sobre tot el contingut del web pertanyen a Asociación Para el Estudio y Promoción del Bienestar Social.

Baixa de la llista de correu electrònic: Si desitgeu donar-vos de baixa de la llista de correu electrònic, només n’heu de trametre un a probens@probens.org i fer la sol·licitud de baixa de la llista de correu.

LOPD

Dret d’accés

Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret d’accés per saber quina informació, de caràcter personal, disposen els fitxers de Asociación Para el Estudio y Promoción del Bienestar Social. (*)

Dret de rectificació

Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de rectificació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers de Asociación Para el Estudio y Promoción del Bienestar Social. (*)

Dret a oposició

Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret d’oposició de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en el fitxers de Asociación Para el Estudio y Promoción del Bienestar Social. (*)

Dret a cancel·lació

Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de cancel·lació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers de Asociación Para el Estudio y Promoción del Bienestar Social. (*)


(*) De conformitat amb els articles 15 i 16 de la Llei orgànica 15/1999, i els articles
50, 51, 88 i 95 del Reial decret 1720/2007 i la Directiva Europea 2016/680, i d’acord amb els protocols d’actuació establerts.

El recorregut d’una entitat durant més de 35 anys, acumula un munt d’informació, d’accions, de serveis, xifres, estadístiques, persones que hi han col.laborat, persones que s’han atès, etc. que s’han de poder donar a conèixer perquè si no se sap, no compta. Per a nosaltres potser és més important la visita d’una persona que va estar en un servei nostre fa temps, i que passa a saludar i a dir-nos que està molt contenta del que va fer amb nosaltres a Probens, això li dóna valor a la nostra feina, … però entenem que per altres organismes que també n’hi han de donar, aquests documents que us presentem són molt importants.

Vols col·laborar en forma de donatiu?

Dona’ns suport