Probens. Pressupost Executat 2014

PROBENS GENERAL: PRESSUPOST EXECUTAT 2014.  INGRESSOS I DESPESES (Total de l’entitat)

 

PROBENS DELEGACIONS: PRESSUPOST EXECUTAT 2014. INGRESSOS I DESPESES (per delegacions)

 

TIPUS DE FINANÇAMENT REBUT (1): Naturalesa del finançament rebut a Probens l’any 2014

 

TIPUS DE FINANÇAMENT REBUT (2): Procedencia del finançament rebut a Probens l’any 2014

FONTS DE FINANÇAMENT: Administracions, Organismes i Entitats finançadores dels serveis i projectes de Probens l’any 2014

DESPESES EXECUTADES 2014. PROBENS GENERAL

DESPESES EXECUTADES 2014.  PARTIDES DE LA DESPESA EXECUTADA. PROBENS GENERAL 2014

ALTRES INFORMACIONS ECONÒMIQUES D’INTERÈS:

La nostra entitat compleix amb totes les obligacions amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social, així com amb les diferents administracions públiques que ens financen.

Estem donat d’alt de diferents IAE corresponents a les nostres delegacions i activitats més representatives, i tenim l’exempció d’IVA. Vegeu el certificat actualitzat.