Evolució dels ingressos de Probens durant el període 2010-2014

Evolució de les despeses de Probens durant el període 2010-2014

 

Comparativa històrica dels ingressos versos les despeses en el període 2010-2014