a). Programa d’Orientació i Acompanyament a la Inserció Laboral

 

Adreçat a 

Persones en situació d’atur i registrades com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball de Sepúlveda. Es un programa del SOC, Servei d’Ocupació de Catalunya, regulat per la Ordre EMO /228/2015

Objectiu

Atendre a 200 persones derivades de la OTG de Sepúlveda per tal de millorar, reforçar i adquirir competències de base, transversals, instrumentals i tanmateix també competències lligades al procés de recerca de feina, tot millorant la seva ocupabilitat potencial.

En què consisteix 

A partir de la derivació feta des de l’OTG de Sepúlveda, i d’acord amb el diagnòstic fet pels tècnics d’orientació de l’Oficina de Treball, és detecten les competències, habilitats i aspectes que la persona necessita treballar per tal de millorar les seva ocupabilitat. Des de Probens i tenint com a base aquest diagnòstic, és treballen d’acord a un pla de treball pactat amb l’usuari, les competències necessàries per tal de millorar les possibilitats d’ocupació de la persona usuària del programa.

Es desenvolupen accions individuals en forma d’entrevistes i tutories, accions grupals per treballar l’adquisició de competències lligades al procés de recerca de feina (sessions grupals de canals i eines informàtiques, d’entrevista de treball, d’elaboració de currículum vitae…), i accions formatives d’alfabetització digital.

Durada

El programa es desenvolupa al llarg de tot l’any 2016 i fins el 31 de desembre de 2016.

Finançat per

Logo SOC   Generalitat de Catalunya    Ministerio de Gob SOE


b). Agència de Col·locació Col·laboradora del SOC

Adreçat a 

Persones en situació d’atur i registrades com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball de Dant (Horta). És un programa del SOC, Servei d’Ocupació de Catalunya, regulat per la Ordre EMO/229/2015

Objectiu

Atendre a 270 persones en situació d’atur i inserir un mínim del 20% de les persones ateses en el programa.

En què consisteix

Probens, com a Agencia de Col·locació col·laboradora del SOC i Autoritzada pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social amb el nº d’Autorització 9900000099, realitza accions d’intermediació laboral amb empreses per tal d’assolir l’objectiu d’inserir en el mercat de treball les persones desocupades ateses al programa que han estat derivades de l’OTG de Dant

Accions:  

  • -Entrevistes inicials d’acolliment i avaluació diagnòstica de l’ocupabilitat dels usuaris de l’agència.
  • Anàlisi i avaluació dels perfils professionals de les persones demandants d’ocupació ateses.
  • -Tutories d’orientació laboral, acompanyament a la cerca de treball, i reforç de competències lligades al procés de recerca de feina.
  • -Prospecció d’empreses potencialment generadores d’ofertes de treball.
  • Intermediació laboral entre les persones de l’agencia de col·locació i les ofertes de treball de les empreses col·laboradores

Durada

El programa es desenvolupa al llarg de tot l’any 2016 i fins el 31 de gener de 2017.

Finançat per

Logo SOC   Generalitat de Catalunya    Ministerio de Gob SOE

c) MANS A LA FEINA – PROGRAMA INTEGRAL D’ACOMPANYAMENT A LA RECERCA DE FEINA PER A ATURATS DE LLARGA DURADA MAJORS DE 30 ANYS.

Dirigit a
Aturats de llarga durada majors de 30 anys, amb necessitat de millorar de les competències i habilitats professionals i/o de complementar  el seu perfil formatiu  amb accions de formació professionalitzadora centrades en les necessitats del mercat laboral.
Els requisits de participació són:
– Tenir 30 anys o més
– Ser aturat/da de llarga durada: estar inscrit al SOC i no haver treballat més de 4 mesos en total, en els darrers 18 mesos.

Objectius
-La inserció laboral dels participants així com la millora de les seves competències i de la seva ocupabilitat al territori.
-La millora dels seus itineraris curriculars formatius, enfocada a completar els perfils professionals dels participants amb accions professionalitzadores a mida, centrades en potenciar la seva futura ocupabilitat.

En què consisteix
Fase 1: Acollida  i diagnòstic de la ocupabilitat dels participants. Definició dels objectius professionals i detecció de necessitats competencials a reforçar. Disseny del procés a seguir o ruta i pacte de les accions a desenvolupar.

Fase 2: Acompanyament al participant en el desenvolupament de les accions pactades a l’etapa anterior. Implementació de les diferents accions formatives, visites a empreses i activitats de millora de competències.
Formacions previstes:
– Curs de Dependent/a de botiga d’alimentació
– Curs d’Aux. Magatzem i Reposador
– Curs d’Ajudant de Cambrer/a
– Alfabetització Digital
– Tallers de Recerca de Feina

Fase 3: Acompanyament a la inserció laboral dels participants, a partir de la recerca activa de feina.

Durada
Aquest programa té una durada d’ 02/05/2017 al 30/03/2018 i es desenvolupa a Barcelona i a Castell-Platja d’Aro.

Finançat per

Logo SOC   Generalitat de Catalunya    Ministerio de Gob SOE

CARTELL-30BCNfw