Projecte adreçat a infants entre 6-14 anys, que tenen problemes per a seguir el ritme escolar, bé perquè pertanyen a famílies immigrants i han arribat a la ciutat a mig curs, bé perquè a casa seva no tenen els recursos necessaris per a rebre un bon suport educatiu.

El projecte ofereix espais de reforç escolar, tallers i activitats d’oci alternatives, intentant que els infants s’integrin a les activitats normalitzades del municipi.

Es desenvolupa només a Inca (Balears)

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad