El projecte Proinfancia, finançat er l’Obra Social „la Caixa“, reforça també el suport educatiu per a infants de famílies que no tenen recursos.

Dins d’aquest projecte es realitzen tallers creatius i també es dona suport psicològic, tnat als infants com a els seves famílies.

Es desenvolupa a Inca.