El projecte Proinfancia, finançat er l’Obra Social «la Caixa», reforça també el suport educatiu per a infants de famílies que no tenen recursos.

Dins d’aquest projecte es realitzen tallers creatius i també es dona suport psicològic, tnat als infants com a els seves famílies.

Es desenvolupa a Inca.