QUE FEM? >

Projecte IMEX (Itinerarios de Emancipación de Éxito). Referent d’Emancipació

La figura del referent d’emancipació suposa un pas endavant en tot el procés d’autonomia de les persones joves extutelades, ja que reforça i dimensiona el treball realitzat pels i les educadores socials. És un salt qualitatiu molt important, que encaixa amb l’objectiu que tenim marcat de configurar equips d’intervenció multidisciplinàries.

Alguns d’aquests objectius generals estratègics del projecte son:

  • Impulsar un canvi en el model de suports i cures cap a una atenció centrada en la persona i impulsant la desinstitucionalització.
  • Contribuir a la creació d’un Model Estatal de Referència de Desinstitucionalització en l’atenció de persones joves extutelades.

– Per què?

Per afavorir el seu procés d’emancipació de forma exitosa, acompanyant-los en el seu procés personal, social, formatiu, laboral y emocional.

– A qui atén la/el referent d’emancipació?

A persones joves extutelades de entre 18 i 25 anys, vinculades, o no, a recursos d’habitatge.

– Com acompanya l’agent d’emancipació?

A través de l’empoderament personal, econòmic i social-comunitari. La/el referent d’emancipació utilitzarà una metodologia basada en l’acompanyament individualitzat i dissenyat a les demandes específiques de la/el jove.

– Quan dura aquest acompanyament?

Entre 6 i 12 mesos, depenent del cas i les seves necessitats.

– Com ho farà?

A través de potenciar l’autonomia i fortaleses a nivell personal, econòmic i social-comunitari; tot basat en la voluntarietat de la persona jove, flexible i adaptable a les seves necessitats.

– En quin model teòric es basa aquesta figura?

El model del/a referent d’emancipació es troba en la teoria del canvi; és un model lògic que parteix d’un problema identificat per resoldre’l, canviar la situació i aconseguir un impacte social.

CONTACTO PROBENS:

Berta Tiana i Laura Lara

626 141 644 – 683 622 287

emancipacio@probens.org

Amb el suport i la col·laboració de:

Coneix els projectes
Descobreix quins projectes estem duent a terme actualment

Ves-hi