Des de Probens estem al costat de les empreses oferint serveis als quals estan presents els valors que ens mouen: il•lusió, feina be feta, igualtat d’oportunitats.

Adaptem cada servei a les necessitats de les persones i organitzacions tenint molt en compte una comunicació de qualitat que ens permeti ser eficaços i coherents.

La innovació, creativitat i les sinèrgies amb diversos professionals ens permeten oferir un ventall de serveis:

BORSA DE TREBALL, INTERMEDIACIÓ LABORAL, SELECCIÓ DE PERSONAL

Empreses, entitats, administració… tenen al seu abast aquests serveis com a resposta a les seves necessitats de reclutament i/o preselecció de persona.Fins i tot poden confiar als nostres professionals tot el procés de selecció, incorporant valors com són la igualtat d’oportunitats i la diversitat a la creació o ampliació dels seus equips de treball.

FORMACIÓ ESPECIALITZADA EN ESTRANGERIA

Gràcies a la qual oferim a l’empresa una aproximació al marc legal en matèria de immigració, a les polítiques migratòries i a les darreres reformes que afecten a la situació de residencia legal administrativa dels estrangers que viuen al nostre país.

FORMACIÓ ESPECIALITZADA EN DIVERSITAT

La incorporació de noves cultures a la nostra societat aporta a les empreses una riquesa i un bagatge humà que creix a mida que es coneixen i integren aspectes lligats a la gestió de la diversitat. Aquesta formació està orientada a millorar aquestes competències de caire social les quals faciliten i reforcen la convivència en el marc d’un entorn divers tot fugint d’estereotips i rumorologies.

CONSULTORIA SOCIAL MEDIA

La gestió de les xarxes socials significa una mirada profunda a la marca de l’organització, una planificació dels recursos que requereix el Pla Estratègic de Comunicació Social Media i una sèrie d‘ adaptacions en els mecanismes de comunicació interna i externa. Des d’aquest servei acompanyem no només en l’aprenentatge de les eines sinó també en la inclusió de les mateixes en el quefer diari de l’entitat per tal que la comunicació 2.0 sigui una porta oberta a noves oportunitats.

FORMACIÓ A MIDA

Dissenyem i organitzem accions formatives a partir de les demandes de una entitat, empresa o administració: l‘ interès per desenvolupar determinades competències, aprendre sobre un determinat tema o enfortir aspectes vinculats al desenvolupament competencial del personal.

La llarga trajectòria en l’àmbit de la formació avala una formació de qualitat desenvolupada gràcies al coneixement i l’experiència de professionals de diferents disciplines. i amb un bon coneixement dels temes als quals treballem.

Podeu accedir a aquest servei o demanar informació sobre el mateix trucant al 934414105 o bé enviant un correu electrònic a probens@probens.org